Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 13 września br rozpoczynamy kolejny cykl szkoleń instruktorskich w zakresie nauczania metodą symulacji wysokiej wierności dla pracowników naukowo-dydaktycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Każda edycja, jak w poprzednim cyklu szkoleń składać się będzie z części teoretycznej i praktycznej. Poświęcona będzie między innymi zagadnieniom:

  • zasady prowadzenia zajęć metodą symulacji medycznej z wykorzystaniem symulatorów i trenażerów medycznych,
  • zasady pracy instruktora symulacji medycznej,
  • zasady nauczania umiejętności technicznych w salach wysokiej wierności oraz pracowniach umiejętności technicznych,
  • zasady tworzenia scenariuszy klinicznych,
  • zasady prowadzenia debriefingu,
  • nauka oceny wiedzy i umiejętności studentów z wykorzystaniem symulacji wysokiej wierności oraz technik podsumowujących zajęcia.

Szkolenia odbywać się będą w piątki – część teoretyczna i soboty, niedziele – część praktyczna (szczegółowy harmonogram szkoleń [link]).

W celu zgłoszenia się na kurs prosimy o wypłenienie poniższego formularza.

Bardzo prosimy o zapoznanie się z ich treścią, podpisanie oraz uzyskanie podpisu bezpośredniego przełożonego:

Oryginały dokumentów należy dostarczyć do Centrum Symulacji Medycznych, Szpital Banacha, blok C, parter lub przekazać w dniu rozpoczęcia kursu.