Submitted by Piotr Samel on Jul 02, 2021 11:31 AM

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA - OGŁOSZENIE nr 04/REK/SPCSM

o naborze otwartym kandydatów do pełnienia roli
Pacjentów symulowanych w trakcie zajęć dydaktycznych oraz egzaminów dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w ramach realizacji Projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

Udział w zajęciach dydaktycznych w roli symulowanego pacjenta polega na odgrywaniu roli pacjenta (krótkie, kilkunastominutowe scenki) zgodnie z przygotowanym scenariuszem oraz udzielanie informacji zwrotnej studentom i nauczycielom.

Do udziału w naborze zapraszamy osoby, które:

  • mają ukończone 18 lat;
  • są empatyczne, lubią kontakt z młodymi ludźmi;
  • są gotowe do wyuczenia się roli pacjenta wg scenariusza i odtwarzania jej w sposób powtarzalny,
  • są punktualne i sumienne.

W procesie rekrutacji nie mogą brać udziału pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatrudnieni na umowę o pracę.

Wynagrodzenie za udział w Programie „Pacjent Symulowany” obejmuje wyłącznie czas pracy podczas zajęć ze studentami i wynosi 27,00 złotych brutto za godzinę dydaktyczną (45 minut).

Warunkiem udziału w rekrutacji jest wysłanie Formularza ofertowego wyłącznie w postaci skanu podpisanego dokumentu na wzorze podanym w niniejszym ogłoszeniu na adres: csm@wum.edu.pl do 16 lipca 2021 r.

Przed wysłania Formularza zgłoszeniowego prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu „Pacjent Symulowany”.