Centrum Symulacji Medycznych
  • slidebg o nas
    https://csm.wum.edu.pl/sites/csm.wum.edu.pl/files/csm1.jpg
  • slidebg o nas
    https://csm.wum.edu.pl/sites/csm.wum.edu.pl/files/1111heart_1_0.png
  • slidebg O nas
    https://csm.wum.edu.pl/sites/csm.wum.edu.pl/files/pexels-photo-484579.jpeg

Projekt

O nas

Warszawski Uniwersytet Medyczny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
Celem projektu jest podniesienie skuteczności i jakości praktycznego nauczania studentów kierunków medycznych (lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa).
Dofinansowanie projektu z UE: 23 301 521,67 PLN

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest beneficjentem konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia na realizację projektów służących poprawie jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Stworzyliśmy projekt zorientowany na rozwój dydaktyki metodą symulacji, realizowanej w nowoczesnym, wieloprofilowym centrum symulacji medycznych. Na jego realizację, ostatecznie pod nazwą: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, otrzymaliśmy 27,6 mln zł bezzwrotnej dotacji. Realizacja zadań projektowych zaplanowana na ponad siedmioletni okres zawierający się w terminach: 01.06.2015 r. – 31.12.2022 r. pozwoli zarówno na realizację zadań inwestycyjnych, budowlanych i sprzętowych, jak i samo wsparcie funkcjonowania Centrum w pierwszych latach działalności.
Przyznany w Projekcie budżet na wyposażenie sal w wysokości 14,7 mln zł. umożliwi zakup wszystkich niezbędnych urządzeń spełniających standardy dla tego typu ośrodków, w tym aparaturę medyczną, dydaktyczną, infrastrukturę audio-video czy meble. Istotną część Projektu stanowią również działania nieinwestycyjne tzw. „miękkie”. W ramach projektu stworzony zostanie program rozwojowy WUM, który będzie zakładał modyfikację programu kształcenia tak, aby liczba zajęć praktycznych w warunkach symulowanych zwiększyła się do 5% ogólnej liczby godzin dydaktycznych na każdym kierunku objętym wsparciem tj.: na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie i położnictwie. Powyższe działania umożliwią studentom lepsze przedkliniczne zapoznanie się ze środowiskiem szpitalnym oraz uzupełnią zajęcia kliniczne o możliwość praktycznego wykonywania powyższych kierunków wysokospecjalistycznych zabiegów, w szczególności - inwazyjnych.

W ramach działań „miękkich” przeznaczymy kwotę blisko 3 mln zł na realizację następujących zadań:
- kursy i szkolenia dla nauczycieli – instruktorów symulacji,
- uruchomienie wspólnego portalu międzyuczelnianego z bazą scenariuszy symulacyjnych,
- stworzenie filmów instruktażowych,
- organizacja i udział studentów w międzyuczelnianych zawodach symulacyjnych.

Nowe Centrum Symulacji Medycznych

Trwa budowa nowego budynku Centrum Symulacji Medycznych. Oddanie usytuowanej przy ul. Pawińskiego inwestycji planowane jest na koniec 2023 roku. W gmachu będą znajdowały się sale wysokiej wierności, między innymi sala operacyjna, porodowa, intensywnej terapii czy szpitalnego oddziału ratunkowego, w których studenci będą mogli nabywać umiejętności praktyczne w oparciu o scenariusze kliniczne, a także sale służące do nabywania i rozwijania umiejętności technicznych niezbędnych każdemu pracownikowi systemu ochrony zdrowia. Sale odzwierciedlające wnętrze gabinetów zabiegowych, gabinetów lekarskich i sal szpitalnych będą pozwalały również na pracę z pacjentami symulowanymi, dzięki którym możliwym będzie rozwijanie kompetencji komunikacyjnych tak ważnych w codziennym życiu zawodowym. Ideą istnienia centrów symulacji medycznej jest stwarzanie warunków zbliżonych do rzeczywistych, w których studenci będą mogli zdobywać wiedzę oraz wykorzystywać ją w praktyce. Nowy budynek CSM niewątpliwie będzie jednym z takich miejsc.

Kadra

Nasz personel to

Ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne zatrudnieni jako etatowi pracownicy Centrum Symulacji Medycznych przeszkoleni w zakresie obsługi symulatorów wysokiej wierności oraz trenażerów odpowiedzialni za stronę techniczną obsługi zajęć w stałej współpracy z nauczycielami akademickimi

Zakres zajęć

Zajęcia prowadzone z zakresu:

pediatrii
ginekologii i położnictwa
interny
chirurgii
medycyny ratunkowej
anestezjologii i intensywnej terapii
pierwszej pomocy

Z chęcią usłyszymy co sądzisz o naszym projekcie!

NAPISZ DO NAS JUŻ DZISIAJ!

Warszawski Uniwersytet Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych

e-mail: csm@wum.edu.pl

Aleksandra Wolak
Tel. 0 22 57 20 485

e-mail: aleksandra.wolak@wum.edu.pl

ul. Banacha 1a, Blok C

02-097 Warszawa

Marcin Kaczor

Kierownik Projektu

Centrum Symulacji Medycznych

Tel. 22 57 20 485

e-mail: marcin.kaczor@wum.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1a, blok C

02-097 Warszawa