Centrum Symulacji Medycznych
  • slidebg o nas
    https://csm.wum.edu.pl/sites/csm.wum.edu.pl/files/csm1.jpg
  • slidebg o nas
    https://csm.wum.edu.pl/sites/csm.wum.edu.pl/files/1111heart_1_0.png
  • slidebg O nas
    https://csm.wum.edu.pl/sites/csm.wum.edu.pl/files/pexels-photo-484579.jpeg

Projekt

O nas

Warszawski Uniwersytet Medyczny realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn.: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”.
Celem projektu jest podniesienie skuteczności i jakości praktycznego nauczania studentów kierunków medycznych (lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, pielęgniarstwa i położnictwa).
Dofinansowanie projektu z UE: 23 301 521,67 PLN

Warszawski Uniwersytet Medyczny jest beneficjentem konkursu zorganizowanego przez Ministerstwo Zdrowia na realizację projektów służących poprawie jakości kształcenia wyższego na kierunkach medycznych finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Stworzyliśmy projekt zorientowany na rozwój dydaktyki metodą symulacji, realizowanej w nowoczesnym, wieloprofilowym centrum symulacji medycznych. Na jego realizację, ostatecznie pod nazwą: „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”, otrzymaliśmy 27,6 mln zł bezzwrotnej dotacji. Realizacja zadań projektowych zaplanowana na ponad siedmioletni okres zawierający się w terminach: 01.06.2015 r. – 31.12.2022 r. pozwoli zarówno na realizację zadań inwestycyjnych, budowlanych i sprzętowych, jak i samo wsparcie funkcjonowania Centrum w pierwszych latach działalności.
Przyznany w Projekcie budżet na wyposażenie sal w wysokości 14,7 mln zł. umożliwi zakup wszystkich niezbędnych urządzeń spełniających standardy dla tego typu ośrodków, w tym aparaturę medyczną, dydaktyczną, infrastrukturę audio-video czy meble. Istotną część Projektu stanowią również działania nieinwestycyjne tzw. „miękkie”. W ramach projektu stworzony zostanie program rozwojowy WUM, który będzie zakładał modyfikację programu kształcenia tak, aby liczba zajęć praktycznych w warunkach symulowanych zwiększyła się do 5% ogólnej liczby godzin dydaktycznych na każdym kierunku objętym wsparciem tj.: na kierunku lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie i położnictwie. Powyższe działania umożliwią studentom lepsze przedkliniczne zapoznanie się ze środowiskiem szpitalnym oraz uzupełnią zajęcia kliniczne o możliwość praktycznego wykonywania powyższych kierunków wysokospecjalistycznych zabiegów, w szczególności - inwazyjnych.

W ramach działań „miękkich” przeznaczymy kwotę blisko 3 mln zł na realizację następujących zadań:
- kursy i szkolenia dla nauczycieli – instruktorów symulacji,
- uruchomienie wspólnego portalu międzyuczelnianego z bazą scenariuszy symulacyjnych,
- stworzenie filmów instruktażowych,
- organizacja i udział studentów w międzyuczelnianych zawodach symulacyjnych.

Rozbudowa tymczasowego Centrum Symulacji Medycznych

Zobacz jak bedzie wyglądało centrum

Lokalizacja:
SPCSK WUM Banacha 1a, parter, blok C

-3 sale wysokiej wierności z salami debriefingowymi:
-sala porodowa
-sala operacyjna
-sala szpitalnego oddziału ratunkowego
-4 sale niskiej wierności w tym jedna z aparatem USG

Wyposażenie

5 symulatorów wysokiej wierności:
-symulator rodzącej
-symulator dziecka 5-letniego
-symulator niemowlęcia
-2 symulatory dorosłego mężczyzny
-aparat do USG

Fantomy do nauki podstawowych i zaawansowanych zabiegów resuscytacyjnych

Trenażery do nauki umiejętności technicznych, m.in.:
-udrażniania dróg oddechowych
-drenażu opłucnej
-wkłuć obwodowych u dzieci i dorosłych
-cewnikowania pęcherza moczowego
-punkcji lędźwiowej
-badania ucha
-badania per rectum
-szycia ran powierzchownych
-szycia krocza

Kadra

Nasz personel to

Ratownicy medyczni, pielęgniarki, położne zatrudnieni jako etatowi pracownicy Centrum Symulacji Medycznych przeszkoleni w zakresie obsługi symulatorów wysokiej wierności oraz trenażerów odpowiedzialni za stronę techniczną obsługi zajęć w stałej współpracy z nauczycielami akademickimi

Zakres zajęć

Zajęcia prowadzone z zakresu:

pediatrii
ginekologii i położnictwa
interny
chirurgii
medycyny ratunkowej
anestezjologii i intensywnej terapii
pierwszej pomocy

Docelowe Centrum Symulacji Medycznych

Nowo powstała siedziba Centrum pozwoli na uruchomienie kilkudziesięciu pracowni dydaktyki symulacyjnej tj.:

6 sal symulacji wysokiej wierności, w tym: blok operacyjny, 2 sale intensywnej terapii, sala szpitalnego oddziału ratunkowego, sala porodowa, sala pielęgniarska wysokiej wierności oraz 6 pomieszczeń kontrolnych

10 sal symulacji niskiej wierności, w tym: 3 sale symulacji z zakresu ALS, 3 sale symulacji z zakresu BLS, 3 pracowanie nauki umiejętności technicznych oraz sala laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych

12 sal dydaktycznych, w tym: sala do ćwiczeń umiejętności pielęgniarskich, sala do ćwiczeń umiejętności położniczych oraz 10 sal egzaminu OSCE

sala nauki umiejętności stomatologicznych

Z chęcią usłyszymy co sądzisz o naszym projekcie!

NAPISZ DO NAS JUŻ DZISIAJ!

Warszawski Uniwersytet Medycznych
Centrum Symulacji Medycznych

e-mail: csm@wum.edu.pl

Agnieszka Pocheć
Tel. 0 22 57 20 485

e-mail: agnieszka.pochec@wum.edu.pl

ul. Banacha 1a, Blok C

02-097 Warszawa

Marcin Kaczor

Kierownik Projektu

Centrum Symulacji Medycznych

Tel. 22 57 20 485

e-mail: marcin.kaczor@wum.edu.pl

Warszawski Uniwersytet Medyczny

ul. Banacha 1a, blok C

02-097 Warszawa