Wysłane przez Piotr Samel w cze 14, 2022 01:16 przed południem

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

OGŁOSZENIE nr 06/REK/SPCSM

z dnia 14 czerwca 2022 r.

o naborze otwartym kandydatów do pełnienia roli

Pacjentów symulowanych w trakcie zajęćdydaktycznych oraz egzaminów dla studentów Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

w ramach realizacji Projektu „Wdrożenie Programu Rozwojowego w oparciu o Centrum Symulacji Medycznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego”

 

Udział w zajęciach dydaktycznych w roli symulowanego pacjenta polega na odgrywaniu roli pacjenta (krótkie, kilkunastominutowe scenki) zgodnie z przygotowanym scenariuszem oraz udzielanie informacji zwrotnej studentom i nauczycielom.

Do udziału w naborze zapraszamy osoby, które:

  • mają ukończone 18 lat;
  • są empatyczne, lubią kontakt z młodymi ludźmi;
  • są gotowe do wyuczenia się roli pacjenta wg scenariusza i odtwarzania jej w sposób powtarzalny,
  • są punktualne i sumienne.

W procesie rekrutacji nie mogą brać udziału pracownicy Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego zatrudnieni na umowę o pracę.

Wynagrodzenie za udział w Programie „Pacjent Symulowany” obejmuje wyłącznie czas pracy podczas zajęć ze studentami i wynosi 27,00 złotych brutto za godzinę dydaktyczną (45 minut).

Warunkiem udziału w rekrutacji jest wysłanie Formularza ofertowego wyłącznie w postaci skanu podpisanego dokumentu na wzorze podanym w niniejszym ogłoszeniu na adres: csm@wum.edu.pl w terminie do 30 września 2022 r.

Przed wysłaniem Formularza prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Programu „Pacjent Symulowany”.